ΨΩΡΙΑΣΗ – Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΝΤΑΙ;

Η ψωρίαση προσβάλλει περίπου το 2% του παγκόσμιου πληθυσμού1,2 – δηλαδή περίπου 125 εκατομμύρια ανθρώπους.

Η ψωρίαση κατά πλάκας είναι η πιο συνηθισμένη μορφή και αφορά το 85-90% των περιπτώσεων.1,3 Χαρακτηρίζεται από εκτεταμένες δερματικές βλάβες μεγάλου πάχους, που ονομάζονται πλάκες και προκαλούν κνησμό, απολέπιση και πόνο.1.4

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΗΠΙΑΣ, ΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ5

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ

Η βαρύτητα της ψωρίασης αντανακλά το ποσοστό επιφάνειας του σώματος που προσβάλλεται, τη θέση των βλαβών καθώς και άλλους παράγοντες όπως είναι η επίδραση της ψωρίασης στην ποιότητα ζωής και στην ικανότητα λειτουργικότητας των ασθενών.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ίδρυμα για την Ψωρίαση των ΗΠΑ πάνω από το ένα τρίτο των ανθρώπων με ψωρίαση κατά πλάκας πάσχουν από τη μέτρια προς σοβαρή μορφή της, που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί.5-7

 


 

Βιβλιογραφικές αναφορές

  1. Nestle FO et al. Psoriasis N Engl J Med 2009; 361(5): 496-509.
  2. Brezinski EA, Armstrong AW. PLoS ONE 7(4): e33486.
  3. Stern RS et al. J Investig Dermatol Symp Proc 2004; 9(2): 136-139.
  4. Lewis-Beck C et al. Patient Prefer Adherence 2013; 7:199-205.?
  5. The psoriasis and psoriatic arthritis pocket guide. National Psoriasis Foundation 2009; Available at www.psoriasis.org/document.doc?id=354. Accessed: September, 2013.?
  6. Herrier R. Am J Health-Syst Pharm 2011; 68:795-806.?
  7. Raval K et al. J Drugs Dermatol 2011; 10(2):189-196.