Η ΧΑΚ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘΟΣ

ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ

Η ΧΑΚ χαρακτηρίζεται από συμπτώματα κνίδωσης που εμμένουν για έξι εβδομάδες ή περισσότερο – η πάθηση είναι ενδογενής και ανεξάρτητη από οποιοδήποτε εξωτερικό ερέθισμα και είναι “αυθόρμητη” σε όλες τις περιπτώσεις.1

Σε έναν υποπληθυσμό ασθενών (40-45%) υπάρχει ξεκάθαρη συσχέτιση με αυτοάνοση διαταραχή – η ΧΑΚ είναι συνήθως πιο σοβαρή και είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί σε αυτούς τους ασθενείς.1

Για το υπόλοιπο 55-60% των ασθενών που δεν υπάρχει συσχέτιση με αυτοάνοση διαταραχή υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες όσον αφορά την αιτία ή την παθογένεση.1

ΔΙΑΡΚΕΙΑ2

Σε ασθενείς με ΧΑΚ που εμφανίζουν διόγκωση των εν τω βάθει ιστών (αγγειοοίδημα) υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα η ΧΑΚ να διαρκέσει 12 μήνες ή περισσότερο.

Η νόσος γενικότερα διαρκεί 1-5 έτη αλλά μπορεί να διαρκέσει και δεκαετίες.

61% ΜΟΝΟ ΠΟΜΦΟΙ

33% ΠΟΜΦΟΙ ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ

6% ΜΟΝΟ ΟΙΔΗΜΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Η ΧΑΚ έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και αυτό μπορεί να περιλαμβάνει συχνά έλλειψη ύπνου και ψυχολογικές συνυπάρχουσες καταστάσεις όπως είναι η κατάθλιψη και το άγχος. 2

Έρευνες υποδεικνύουν ότι ο αρνητικός αντίκτυπος στους ασθενείς με ΧΑΚ είναι παρόμοιος με εκείνον στους ασθενείς με ισχαιμική καρδιοπάθεια, καθώς οι ασθενείς νιώθουν παρόμοια έλλειψη ενέργειας, κοινωνική απομόνωση και συναισθηματική διαταραχή.3,4

Η συχνή αποτυχία αναγνώρισης συγκεκριμένης υποκείμενης αιτίας της ΧΑΚ, τα απρόβλεπτα συμπτώματά της και το υψηλό φορτίο της νόσου έχουν σαν αποτέλεσμα την απογοήτευση των ασθενών και των ιατρών τους.2

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 2

 


 

Βιβλιογραφικές αναφορές

  1. Kaplan AP. Allergy Asthma Immunol Res. 2012; 4(6): 326-331.
  2. Maurer M et al. Allergy 2011; 66: 317–330.
  3. O'Donnell BF et al. Br J Dermatol 1997; 136: 197–201.
  4. Maurer M et al. NEJM 2013; DOI: 10.1056/NEJMoa1215372.